Przedszkole w Lubiszynie

Rekrutacja 2020/2021

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - KRYTERIA USTAWOWE.

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (podstawa prawna: uchwała nr XIII/110/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Przedszkole