• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Program Promocji Zdrowia

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE 2017/2018

Informacje o placówce:

NAZWA

PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE

Adres

Ul. Myśliborska 18,

66-433 Lubiszyn

Telefon

502 842 154

Adres e- mail

pgminlub@vp.pl

Strona www

www.przedszkole.lubiszyn.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Beata Byczkiewicz

Imię i nazwisko koordynatora

Paulina Bogusz

Imię i nazwisko członków zespołu ds. promocji zdrowia

Aleksandra Piotrowska

Ewelina Malanowska

Klaudia Sawicka

 

Wstęp

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia W tym okresie dziecko potrzebuje ruchu, który jest dla niego naturalną potrzebą fizjologiczną. Chodzi więc o to, aby pielęgnować i podtrzymywać jego naturalne formy, a jednocześnie sterować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności ruchowe. Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które mu szkodzą lub pomagają w rozwoju, to również lepsze poznanie otaczającej dziecko rzeczywistości: zasady, metody i techniki, dotyczące propagowania wśród dzieci zdrowia i promowania prozdrowotnych form aktywności, to przede wszystkim prezentacja zdrowego stylu życia przez nauczyciela, który stanowi swoisty wzorzec właściwych zachowań.

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym i komplementarnym elementem promocji zdrowia, chociaż edukacja zdrowotna to ukierunkowane działanie na jednostkę, a promocja zdrowia oddziały wuj e na system społeczny. Edukacja zdrowotna to proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którego zakres wchodzi:

 • wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu;
 • umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • wiedza i umiejętność związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej;
 • wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających na zdrowie.

Cele wynikające z założenia programu

 1. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 4. Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu.
 5. Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy - korzystanie z opieki zdrowotnej.
 6. Angażowanie rodziców w sprawy placówki.
 7. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi bezpieczeństwa. Znajomość numerów alarmowych.
Zdrowe odżywianie

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Literatura dziecięca dotycząca zdrowego odżywiania

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

„Kubusiowi przyjaciele natury” -realizacja programu

Wrzesień, październik

Wszyscy nauczyciele

„Mamo, tato wolę wodę” -realizacja programu

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Analiza piramidy zdrowia

Zgodnie z rozkładem zajęć

Wszyscy nauczyciele

Codziennie jem owoce i warzywa

Cały rok

Dyrektor, planowanie jadłospisów

Sami przygotowujemy zdrowe posiłki

Zgodnie z rozkładem zajęć

Wszyscy nauczyciele

Aktywność fizyczna

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Zamieszczanie w kącikach informacyjnych dla rodziców artykułów ukazujących różne formy aktywności ruchowej na właściwy rozwój dziecka

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Dzień przedszkolaka-zorganizowanie zabaw i konkursów dla dzieci

Wrzesień

Wszyscy nauczyciele

Zabawy i ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem elementów metod R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne

Cały rok

Nauczyciele

Dzień sportu

1 czerwca 2018

Nauczyciele

Systematyczne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, jazda na rowerach i hulajnogach

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Codzienne ćwiczenia gimnastyczne

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Wycieczki i spacery

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Dzień Dziecka -uczestniczenie dzieci w pikniku z okazji święta dzieci.

Czerwiec

Wszyscy nauczyciel

Ćwiczenia gimnastyczne

Cały rok-2x w tygodniu

Nauczyciele grupy ,,0”

Bezpieczeństwo

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Cykle zajęć dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw, bezpiecznego poruszania się
w ruchu ulicznym, znajomość numerów alarmowych

Dostosowane do tematu zajęć według planu miesięcznego

Wszyscy nauczyciele

Spotkanie z policjantem

Wrzesień

Wszyscy nauczyciele

Uwrażliwienie na dbanie o otaczające środowisko. Światowy Dzień Ziemi (segregacja śmieci)

Kwiecień

Wszyscy nauczyciele

„Dzień strażaka” – wycieczka do straży pożarnej

Maj

Wszyscy nauczyciele

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych

Dostosowane do tematu zajęć według planu miesięcznego

Wszyscy nauczyciele

Bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami (wycieczka do gospodarstwa rolnego, wycieczka do schroniska). Pogadanka

Maj- czerwiec

Wszyscy nauczyciele

Bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi (pogadanka)

Dostosowane do tematu zajęć według planu miesięcznego

Wszyscy nauczyciele

Dbałość o zdrowie psychiczne.
Cykle wychowawcze – rozmowa z dziećmi o emocjach i uczuciach, bajki terapeutyczne.
Tematy poświęcone agresji, przemocy, rozpoznanie emocji. Profilaktyka agresji i przemocy.

Dostosowane do tematu zajęć według planu miesięcznego

Nauczyciele grup
5 –latków i 6- latków

Higiena osobista i otoczenie

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Literatura dziecięca dotyczącą nawyków higienicznych

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Akademia Agua-Fresh - cykl zajęć związanych z dbaniem o higienę jamy ustnej

 

Wszyscy nauczyciele

Organizacja konkursu recytatorskiego,
pt. „Świat wartości przedszkolaka”

kwiecień

Ewelina Malanowska

Spotkanie z dentystą

Zajęcia w zależności od planu miesięcznego

Wszyscy nauczyciele

Rodzice w programie Przedszkole Promujące Zdrowie

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola (imprezy, uroczystości, zebrania)

Cały rok

Nauczyciele

Kultywowanie obchodzenia zdrowych urodzin

Cały rok

nauczyciele