• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Rekrutacja 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Lubiszyn

z dnia 19 stycznia 2021r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 15 lutego 2021r.

do 26 lutego 2021r.

 

od 29 marca 2021r. do 02 kwietnia 2021r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.);

do 05 marca 2021r.

do 08 kwietnia 2021r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych;

10 marca 2021r.

do 12 kwietnia 2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

16 marca 2021r.

 

do 16 kwietnia 2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

19 marca 2021r.

 

do 20 kwietnia 2021r.

Wójt Gminy Lubiszyn (-) Artur Terlecki