• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Rekrutacja 2022/2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2022
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 19 stycznia 2022r.

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 14 lutego 2022r.

do 25 lutego 2022r.

 

od 06 czerwca 2022r. do 10 czerwca 2022r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.);

do 11 marca 2022r.

do 15 czerwca 2022r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych;

16 marca 2022r.

do 20 czerwca 2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 

22 marca 2022r.

 

do 24 czerwca 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

25 marca 2022r.

 

do 28 czerwca 2022r.

Wójt Gminy Lubiszyn (-) Artur Terlecki

Dodaj komentarz