• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Szanowni Państwo! Rozliczając podatek dochodowy możecie Państwo przekazać 1,5 % podatku na rzecz naszego Przedszkola.

Szanowni Państwo
Rozliczając podatek dochodowy możecie Państwo przekazać 1 % podatku na rzecz naszego Przedszkola.
Jak to zrobić?
Wystarczy w zeznaniu podatkowym wypełnić w części w rubryce „Numer KRS” wpisać numer naszego Przedszkola 0000105271
w rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5 % wpisać cel:
Przedszkole w Lubiszynie