• Czcionka:
 • CO U NAS SŁYCHAĆ

  Aktualności z przedszkola

 • Przedszkole w Lubiszynie

  Zapewniamy rozwój naszych podopiecznych zgodnie z ich potrzebami, pragnieniami i możliwościami. Wspomagamy rozwój dzieci w miłej i serdecznej atmosferze, w atmosferze szacunku dla dziecka i jego potrzeb. Dążymy do tego aby nasi najmłodsi byli przygotowani do życia w zgodzie z innymi ludźmi i otaczającą przyrodą i aby czas spędzony w naszym przedszkolu pozostawił w przyszłości wspaniałe wspomnienia ...

 • Nasze progamy
  Program wychowawczo - profilaktyczny

  Program wychowawczo - profilaktyczno-zdrowotny Przedszkola w Lubiszynie

  Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka.

  Program Promocji Zdrowia

  Program Promocji Zdrowia

  Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia

  Program Zdolny przedszkolak

  Program Wspierania Talentów "Zdolny przedszkolak"

  Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.

  Program adaptacyjny

  Program adaptacyjny

  Adaptacja to przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji i warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, a szczególnie , gdy dotyczy dziecka trzyletniego.

  Program wychowania przedszkolnego

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami” ...

  Wymagania edukacjne

  Wymagania edukacjne

  WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA 3-4 LATKÓW, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA 5-6 LATKÓW

  Program Wesoła gimnastyka buzi i języka

  Program logopedyczny -„Wesoła gimnastyka buzi i języka”

  Głównym celem programu jest usprawnianie motoryki narządów artykulacji, co sprzyja usuwaniu wielu wad wymowy. Natomiast u dzieci nie mających zaburzeń, doskonalenie sprawności mięśni artykulacyjnych, od której zależą ruchy narządów mowy i poprawność wymowy.

bawimy, uczymy, kształcimy

Home