• Czcionka:
 • CO U NAS SŁYCHAĆ

  Aktualności z przedszkola

 • Nasze progamy

  PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "MAŁY EKOLOG"

  Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska,
  w którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć
  od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań.

  Program wychowawczo - profilaktyczny

  Program wychowawczo - profilaktyczny Przedszkola w Lubiszynie

  Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka.

  Program pPreorientacji zawodowej

  Program Preorientacji Zawodowej

  Prowadzenie działań związanych z preorientacją zawodowa w przedszkolu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, w którym zapisano że publiczne przedszkola realizują doradztwo zawodowe ...

  Program Promocji Zdrowia

  Program Promocji Zdrowia

  Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia

  Program Zdolny przedszkolak

  Program Wspierania Talentów "Zdolny przedszkolak"

  Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją, zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.

  Program adaptacyjny

  Program adaptacyjny

  Adaptacja to przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji i warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, a szczególnie , gdy dotyczy dziecka trzyletniego.

  Program wychowania przedszkolnego

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami” ...

  Wymagania edukacjne

  Wymagania edukacjne

  WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA 3-4 LATKÓW, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA 5-6 LATKÓW

bawimy, uczymy, kształcimy

Home