• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Program "Jestem szlachetnym człowiekiem"

Każdy człowiek ma w swoim życiu drogowskazy, które wskazują odpowiedni do podążania kierunek. Tymi drogowskazami są wartości. Chcemy, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola kierowały się tylko dobrymi drogowskazami. Aby to osiągnąć stworzyłyśmy program edukacyjno-wychowawczy „jestem szlachetnym człowiekiem”, w którym dzieci nauczą się najważniejszych cech szlachetności i będą umiały wykorzystać je w życiu codziennym podejmując własne decyzje.

Ważnym elementem programu jest wychowanie dzieci do szlachetności poprzez postawę patriotyczną i obywatelską. Dzieci wychowane i postępujące według dobrych wartości mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. Będą uprzejme, szczere, zdolne do współpracy, a ich życie będzie bogate wewnętrznie. Będą osobami niosącymi bezinteresowną pomoc innym i kochającymi swoją ojczyznę.