• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Ogłoszenia GRUPA 4

wychowawca Ewa Byczkowska

Prośba o przyniesienie chusteczek

W związku z wyczerpaniem "chusteczkowych zapasów" proszę o przyniesienie chusteczek suchych w pudełku i mokrych nawilżanych.

Dziękuję

PRZEKAZANIE 1,5%

Szanowni Państwo

Rozliczając podatek dochodowy możecie Państwo przekazać 1,5 % podatku na rzecz naszego Przedszkola.

Jak to zrobić?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wypełnić w części w rubryce „Numer KRS” wpisać numer naszego Przedszkola 0000105271

w rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1,5 % wpisać cel:

Przedszkole w Baczynie