• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

Czas Czynność

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy indywidualne wg zainteresowań dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Praca indywidualna z dziećmi.

8.00 - 8.15

Przygotowania do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

8.15 - 8.30

Śniadanie. Wyrabianie nawyków estetycznego spożywania posiłków.

8.30 - 9.00

Zabawy ruchowe, kołowe przy niewielkim udziale nauczyciela.

9.00 - 10.00

Zajęcia dydaktyczne wspierające rozwój dziecka realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 - 10.15

Zajęcia indywidualne z dziećmi Rozwijanie sprawności manualnych, rozwój mowy, ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji uwagi itp.)

10.15 - 11.00

Zajęcia na świeżym powietrzu (zajęcia ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery).

11.00 - 11.15

Przygotowania do obiadu (pierwsze danie obiadowe). Czynności samoobsługowe i higieniczne.

11.15 - 11.30

Spożywanie pierwszego dania obiadowego. Wyrabianie nawyków estetycznego spożywania posiłków.

11.30 - 12.15

Zabawy swobodne na placu zabaw z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych

12.15 - 12.30

Przygotowania do spożycia drugiego dania obiadowego. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.30 - 12.45

Spożywanie drugiego dania obiadowego. Wyrabianie nawyków estetycznego spożywania posiłków.

12.45 - 13.00

Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek.

13.00 - 13.45

Realizacja zajęć dodatkowych i kół zainteresowań. Indywidualna praca z dziećmi, zabawy i gry stolikowe wg zainteresowań dzieci.

13.45 - 14.00

Przygotowania do podwieczorku. Czynności organizacyjne i porządkowe.

14.00 - 14.15

Podwieczorek.

14.15 - 16.00

Zabawy swobodne w Sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.