• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Numer konta

Opłaty za przedszkole dokonujemy na konto przedszkola po uprzednim ustaleniu ich wysokości z intendentem do 15 każdego miesiąca. Wpłaty dokonujemy  przelewem w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który jest oplata, pobyt - ile zł  wyżywienie - ile zł za który dokonano wpłaty:

NUMER KONTA PRZEDSZKOLA:

Oddziały zamiejscowe w Baczynie: 11 8355 0009 0075 1104 2000 0004

Przedszkole w Lubiszynie: 38 8355 0009 0075 1104 2000 0003