• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Konkurs na kartkę świąteczną

Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki ogłasza konkurs plastyczny na świąteczną kartkę Bożonarodzeniową Gminy. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubiszyn oraz uczniów placówek oświatowych leżących na terenie naszej Gminy.

Podział na kategorie wiekowe:
Kategoria I: Przedszkolaki
Kategoria II: Uczniowie Szkół Podstawowych klasy I-IV
Kategoria III: Uczniowie Szkół Podstawowych klasy V-VIII oraz pozostali mieszkańcy Gminy Lubiszyn
 
Za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do projektu kartek świątecznych, które będą rozsyłane przez Gminę Lubiszyn do mieszkańców, instytucji i kontrahentów, ozdobią także okładkę świątecznego wydania "Wieści Lubiszyńskich".
 
Prace konkursowe należy dostarczyć do 25 listopada do wychowawców grup lub do 26 listopada 2021r. do godz. 15:00 do Urzędu Gminy Lubiszyn,
Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.